Nguy cơ cháy nổ khi để chai nước suối trong xe ô tô

198

Nguy cơ cháy nổ khi để chai nước suối trong xe ô tô dưới trời nắng.